ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták
Boldog Ceferino Gimenez Malla /El Pelé/ vértanú - az első cigány, akit boldoggá avatott II. János Pál pápa 1997. május 4.-én, amikor is az egyházi ünnep napja van.

Boldog El Pelé vértanú te Krisztus Királyt éltetve adtad életedet Anyaszentegyházunkért, könyörögj értünk ma élő romákért és testvéreinkért, a nem cigányokért, hogy valamennyien, Istent egyre jobban szeressük, és az Ő akarata szerint tudjunk élni és boldogulni. Ámen.


"Ennek a romának élettörténete segítheti a keresztény közösségeket, hogy a cigányok mentalitását és erkölcsi szokásait jobban megértsék.
Segíthet mindannyiunkat abban, hogy kiálljunk mellettük, és szolidaritást vállalva együtt dolgozzunk velük."

Carlo M. Martini bíboros, Milánó érseke
Cigány tábor 1996. nyarán Sükösdön. Cigány gyerekek táboroztatását segítettük tartós élelmiszerrel és főzéssel.
Cigány gyermek imája I.

Mennyei Atyám!
Én csak egy kis cigánygyerek vagyok
Apámat, anyámat lenézik a többiek.
Nekem is ez lesz a sorsom?
Az osztályban elhúzódnak tőlem.
Ha valami eltűnik, elvész, a tekintetek rám szegeződnek.
Mindenki engem gyanúsít.

Az osztályban pontos hierarchia van.
Én a legalul vagyok.
A legutolsó padban ülök.
Nem akar mellém ülni senki.
Az udvarban nem játszanak velem.
Senki sem választ engem párjának.
Istenem! Ha téged Atyámnak szólíthatlak,
akkor ők a testvéreim ...
Ha sorba kell állnunk, én legutolsónak maradok.
Egyedül.
Mert páratlan az osztály létszám.
És nem beszélgethetek senkivel.
Nekem kelletlenül válaszolnak.
Már nem is kérdezek. Inkább csak hallgatok magamnak.
Kérdéseimre magam válaszolok.
A másik osztályban is van egy cigány gyerek.
A többiek előtt nem szívesen találkozunk,
Nem szívesen beszélgetünk egymással.
Ilyenkor kicsúfolnak bennünket.
Csak hazafelé, amikor már üres az utca,
Olyankor egymás mellett megyünk szótlanul.
Ugyanazt akarjuk egymásnak elmondani.
Mégis hallgatunk.
Egymás előtt is szégyelljük magunkat.
Azt, hogy cigányok vagyunk.
Anyánk is szégyelli ...
Ruha, cipő segély a roma lakosságnak 1996. szeptember 19.

Palacsintalálkozó roma gyerekeknek is, 2003. augusztus 28.
Palacsintalálkozó 2006. augusztus 24.
Cigány gyermek imája II.

Mindenható Isten!
Te akartad, hogy cigányok is legyenek a világon, és azt is, hogy én cigánynak szülessek. Le sem tagadhatom.
Látják rajtam. Bélyegként viseljem?
Ne engedd, Uram, hogy gyökeret verjen bennem
a kisebbségi érzés!
Ne engedj szolgalelkűvé válnom!
Ne engedd elhatalmasodni rajtam a keserűséget,
az emberek iránti gyűlöletet!
Akkor se, ha elutasítanak,
és még a segítséget sem fogadják el tőlem.
Uram, te minket, cigányokat hátrább állítottál a pályán,
amikor felsorakoztattál bennünket
az élet nagy versenyfutására.
Ezért elkeseredtünk.
De azt is láthatjuk, miként rohannak vesztükbe azok,
akik az élvonalból indultak.
Uram, te akartad, hogy én is cigánynak szülessek.
Apám megpróbált küzdeni, fölemelkedni.
Anyámmal ritkán váltanak erről szót.
Az én sorsom is ez lesz?
És a többi cigány gyereké is?
Hát sohasem lépünk ki ebből a sorsból?
Hát nem születik végre valaki közülünk, aki élünkre állna?
Aki vissza szerezné becsületünket az emberek előtt?
Aki megmutatná, hogyan vívhatjuk ki tekintélyünket
Anélkül, hogy meg kellene tagadnunk
cigány mivoltunkat?
Megvetettek, félreállítottak Istene,
könyörülj rajtunk, segíts minket!
Add, hogy ne sebeinkre figyeljünk, hanem ajándékaidra:
a bennünk lévő értékekre,
amelyekkel egész népünket gazdagíthatjuk.
Uram, én hiszek népem fölemelkedésében!

Áldd meg, Uram, s ne hagyd soha magára
benned bízó cigány népedet! Ámen.

Magyar Élelmiszerbankos segély elbírálása 2009. november 17.

EU-s élelmiszersegély osztása 2010. október 20.


Honlapkészítés