ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták


"S ha jő az éj, s én újra visszatérek,
egynéhány szál gyöngyvirágot letépek,
és felviszem a csillagfényes égbe.
Megkeresem a Jézus Anyját véle.
A Jézus Anyját, kinek képei
oly búsak lenn és oly szenvedők!
Hadd lássam egyszer mosolyogni őt!"

Gárdonyi Géza


"Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, még ma is csodáidról emlékezem. De öregkoromra, aggságomra se hagyj el, Istenem! Hadd hirdessem e nemzedéknek karodat, és minden utódomnak hatalmadat."
Zsolt 71(70), 17-181995-től, október első hétvégéjén, márikönnyei zarándoklatra visszük azokat az idős, beteg testvéreinket, akik másként nem tudnának eljutni a kedvelt kegyhelyre. Az utcaapostolok személyesen hívják meg, és kísérik el a résztvevőket. Be- és a hazaszállítást megszervezzük azoknak akik nem tudnak önerőből a gyülekezés helyére jönni.
Program: gyülekezés, útközben a buszokon Rózsafűzér imádkozása. Érkezés után hely foglalás a kápolnában. Beköszöntés, gyóntatás. Gyóntatás közben az Idősek Keresztútjának imádkozása. Szent mise, benne a betegek kenetének kiszolgáltatása. Kivonuláskor emléklap osztás. A kápolna előtti parkban ( rossz idő esetén a kápolnában ) vendéglátás ( kifli, tea ). Kegyszobroknál ima, mécses gyújtás, beszélgetés. Forrásokból vízvétel. Litánia, hazaindulás.

II. János Pál pápa
Szeressétek az öregeket!

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket,
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszűkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek,
Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett,
Azért kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek öregek,
S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek!
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!Érkezés a kegyhelyre 2004. október 2.
Magyarok Nagyasszonya - részlet

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.


Sík Sándor
Beköszöntő ima:

Lángoló szeretettel siettünk áldott kegyhelyedre vodicai Szűzanyánk, mely számunkra a mennyország előcsarnoka, a kegyelmek tárháza. Templomod trónjánál osztogatod hozzád forduló gyermekeidnek anyai kegyedet: a betegeknek gyógyulást, a szegényeknek segítséget, az árváknak gyámolítást, az özvegyeknek oltalmat, a szomorúaknak vigasztalást, a szenvedőknek enyhülést, a csüggedőknek reményt és bátorítást, a bűnösöknek szent Fiad megbocsátó kegyelmét. Arcra borulunk előtted és kérünk, fogadj mindnyájunkat anyai kebledre!
Égi Anyánk! Isten után téged szeretünk a legjobban. Add kegyelmedet, hogy a Szentháromság Egy Istent mindenkor méltóképpen tudjuk imádni!
"ANYÁNK Ó JÖJJ SEGÍTS IMÁDKOZNI!"
Hisz az Atyaisten leánya vagy, a Fiúisten Édesanyja, és a Szentlélek Isten jegyese. Ha te velünk imádkozol, szent Fiad bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
Ámen.


A Vodica-Máriakönnyei kegykép ismeretlen festő alkotása a XVIII. század végéről vagy a XIX. század elejéről származik. Az olajképen Mária feje fölött aranyozott korona látható.
A kép nem a Segítő Szűzanyát ábrázolja, hanem: a prágai Szent Vitus-székesegyház 1400 körüli kegyképével mutat rokonságot.

A kápolnában 2004. október 2.ZSOLOZSMA

Máriát dicsérik a hívek,
A kis templomból szól az ének,
Mária, a mi menedékünk,
Szárnyal a könyörgés az ének.

Keresztények segítsége,
Szomorúak vigasztalója.
S mintha az édesanyám hangja
A többi közül kizokogna.


Juhász Gyula

Szentmise Bolvári János plébános atyával 2004. október 2.

Betegek kenetének kiszolgáltatása 2004. október 2.
Vendéglátás a szabadban 2004. október 2.
Idősek Keresztútja

itt olvasható
Máriakönnye - Vodica története
"Az emberélet tengerén ott áll a Mária-kép.
A magasból reánk veti szelíd tekintetét.
És szüntelenül halljuk szavát,
Éjen, ködön, szélvészen át.
- Jöhet ránk bárminő vihar,
Vészek, habok hatalma:
Szívünkben cseng a hangja.
Ragyog a Tenger csillaga,
Segít az Isten Anyja!"


Sík Sándor


Honlapkészítés