ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták

A szeretet nem mondhat le a szavakról. Szavak kellenek a szeretet kifejezésére, hogy a beteg lélekben is meggyógyuljon...
Vigyétek Istent a betegekhez - ez minden más gyógymódnál többet ér.

Szent Pio atya

Reményik Sándor: Az orvos

Egy képet láttam drága, öreg úrnak
S nagy orvosnak a szobája falán:
"Jézus, az Orvos."
Ül az ágyszélén szelíd-komolyan.
Az ágyban fekszik egy beteg leány.
Csak ül és fogja a leány kezét
És néz rá hosszasan,
Tekintetében gyógyító erő,
Áldás és béke van.

A nagy orvos, a drága öreg úr
Azóta elpihent.
De emlékéből, mint a fali képből
Sugárzik az erő
S leszáll a szívemre a csend.

Ő ama názáreti örök Orvos
Hű követője volt.
A beteg fölé szívével hajolt.
Nem mondotta sokat:
Uram, Uram.
De: "Aki cselekszi az én igémet" -
Az velem van.

És én most minden igaz orvos arcán,
Ki szeretettel fogja meg kezem,
Az ő arcát s az örök Orvos arcát
Felismerem.
II. János Pál Pápa 1992-ben rendelte el, hogy a Lurdesi jelenés évfordulóján, február 11.-e legyen a Betegek Világnapja. 1993-ban volt az első. Csoportunk 1998-ban vette fel szolgálatai közzé a betegekről való gondoskodást. Ezen a napon az utcaapostolok, karitász munkatársak a betegágyukhoz, otthonukhoz kötött beteg testvéreinket látogatják meg kis csomaggal kedveskedve. A csomagban mézes, narancs, imafüzet vagy szentkép található. Több éves tapasztalatunk szerint a betegeknek nem annyira a csomag, mint inkább a beszélgetés hiányzik. Ha a Betegek Világnapja egész napos Szentségimádásra esik, akkor imáinkat azokért ajánljuk akiket meglátogattunk.
Karácsony és húsvét előtt lelkipásztori látogatásra jelentjük be őket. Kórházba kerülést figyeljük.
Világi áldoztatók, akik karitászosok is, vasárnaponként és első péntekenként viszik az Oltáriszentséget a betegekhez.

Veled van Istened, az Úr, ő megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked."
Zofóniás 3,17


Lourdesi barlang a forrással együtt"Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni az egész világ nyomorúságán, segíts egyetlen emberen!"

Boldog Kalkuttai Teréz anyaA beteglátogatás tíz parancsolata

A látogatás időpontját lehetőleg egyeztessük azokkal, akik szintén szeretnék felkeresni a beteget. Nem történhet meg, hogy mindenki egyszerre érkezzen vagy, hogy túl sok idő múljon el anélkül, hogy bárki is ajtót nyitna rá.

Ha virágot viszünk, ne válasszunk nagy csokrot. Lehet, hogy a betegszobában nincs is helye a vázának. Másrészt a túl méretezett virágcsokor olyan, mintha mögé akarnánk rejtőzni.

Semmiképen se üljünk a betegágy szélére /bármennyire is meghittnek tűnik ez/ és táskánkat, kabátunkat se tegyük az ágyra. A fekvőhely kizárólag a beteg létterülete. Ne romboljuk, ne szűkítsük le jelenlétönkkel.

Ha csak mód van rá, keressünk magunknak széket. Ha ugyanis állva maradunk, az egészséges ember fölényes magassága jut kifejezésre és olyan benyomást keltünk, mintha időhiányban szenvednénk és sietve távozni készülünk.

A látogatás alatt legyünk figyelmesek és gondoljunk arra, hogy a beteg nem képes mindig hosszan elbeszélgetni. Legyünk tekintettel a szobában levő többi betegre is, a túl hosszú és túl hangos beszéd nekik is terhükre lehet.

Meséljünk arról, ami kint történik a világban, a családban a beteg távolléte alatt. Azonban óvakodjunk, nehogy olyan benyomást keltsünk, mintha nélküle is minden a legnagyobb rendeben volna és családjában, munkahelyén szinte máris feleslegessé vált.

Ha a beteg saját gondjairól és félelmeiről kezd el vallani, ne szakítsuk félbe azonnal vigasztaló szavakkal, vagy szorongásának alaptalanságát bizonygatva. Megtörténhet, hogy ez az első alkalom, mikor valakinek megvallja a legmélyebb érzéseit.

Minden véglet negatív dolog. Ne lépjünk fel se túlzottan lakonikusan se pedig eltúlzott sajnálkozással. A betegben mindkét esetben a meg nem értés, a tehetetlenség, a magárahagyatottság érzete kerekedik felül.

Ne zavarjon bennünket, ha megakad a beszélgetés fonala és beáll a csönd. A hallgatás is nagyon sokat képes elmondani. Ha megfogjuk vagy megsimogatjuk a beteg kezét, ez sokszor hasznosabb lehet minden kimondott szónál.

Sokan csak kezdetben mutatnak megértést és figyelmességet a beteg iránt. Ha azonban nagyon elhúzódik a betegség az ismerősök, rokonok el-elmaradoznak. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot a beteggel, maradjunk mellette kitartóan, egészen a felépüléséig.

Weöres Sándor:

"Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."


Kerekes Károly

Betegágyad Jákob-létra tudod-e?

A Teremtéskönyvben Jákobról olvasod,
Béthelben kőpárnáján mit is álmodott:
Hatalmas létrát látott föld és ég között,
Legfelül állt az Úr, dicsfénybe öltözött.

Kétoldalt fel és alá jártak angyalok,
Ellátván mintegy azt a szent szolgálatot,
Mit gyarló ember és szent Isten adhatott,
Vagy szívét tágra nyitva adott, s egykor adni fog.

Beteg Testvér, nem gondoltál te arra még,
Hogy betegágyad fölött is nyitott az ég?
A betegágyad Jákob-létrává lehet,
Első feltétel ehhez krisztusi hited!

Szilárdan hidd és hirdesd: az Isten szeretet,
S nem büntetésként kaptad betegségedet,
Ez próbatétel és szent jelként hirdeti:
Az Isten vár, és utadat készítgeti!

Ezen felül, Beteg Testvérem, ne feledd:
Kik látnak, ismerősök, ismeretlenek,
Mint fáradt fűtő s világító elemek,
A "feltöltődést" köszönthetik majd neked!

A betegágyad fölött mindig nyitott az ég,
A Jákob-létra valóság, nem csalfa kép,
Csodákat tesznek láthatatlan angyalok,
Azaz, hogy Isten, csak higgy, s láthatod...

A szíved szemét nyisd ki és megtudhatod:
"Isten a legkisebbekben a legnagyobb!"
A beteg rangja: "szürke eminenciás",
"misztérium", "Jákob-létrája", - szent varázs...
Csak nagypénteki mélyszántás gyümölcseként
Teremhet Húsvét hajnal, szent feltámadást!

Utcaapostolok, karitász munkatársak csomagokat készítenek a Betegek Világnapjára.

Beteglátogatóban
Jobbulást, mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Betegek Anyja, Mária

Betegek Anyja, Boldogságos Szűz Mária,
Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett:
Azoké mellett, akik haláltusájukat vívják,
Akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra,
Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
Akiket senki sem ápol, mert nincs pénzük,
Akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
Akiknek pihenni kellene, de mégis dolgoznak,
Akik nyugtalanul hánykolódnak, fekhelyükön,
Akik a hosszú éjszakákat nyitott szemmel töltik,
Akiket betegségükben még családi gondok is kínoznak,
Akiknek végleg, le kell mondaniuk terveikről!
Akik nem hisznek a túlvilágban, és Istent átkozzák,
Mert nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett.
Betegek Anyja, Boldogságos Szűz Mária,
Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Ámen.

Látogatóban Doszkocs Zsuzsánál, (mélykúti származású, lélegeztetőgépen élő festő) a budapesti Baba utcai Légzésrehabilitációs osztályon.
A Betegek Világnapja alkalmából 2001-ben és 2006-ban volt kiállítása Mélykúton.


Hála

Betegségem nehéz terhe
A lelkemet meg nem törte.
Óvta szülői szeretet,
Vigyázva botló léptemet.

Sokszor voltam csalfa, hamis,
Megbíztak bennem akkor is.
Nehéz élet jutott nekik
Én is növeltem terheik.

Azaz egyben segíthettem
Én is ugyanúgy szerettem.
Víg kedélyt, mit tőlük kaptam
Vissza is nekik juttattam.

Doszkocs Zsuzsa, Budapest, 1998. augusztus 23.

Zsuzsának ez a verse nagy - nagy tanúságtétel számunkra!
2013. február 8.-án 204 db szeretet csomagot készítettünk az otthonaikhoz, betegágyukhoz kötött beteg testvéreinknek, melyeket az utcaapostolok és karitász tagok vittek el a meglátogatottakhoz és beszélgettek el velük, pár simogatás, jó szó közepette.

Honlapkészítés